Puin zoeken

Bij dit onderdeel wordt de hond geleerd om slachtoffers op te sporen in het puin.

Puin is hierbij een ruim begrip: er wordt niet alleen getraind op locaties waar sloopwerkzaamheden plaatsvinden, maar ook in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen, container-opslagplaatsen en puinbrekerijen.

Voor een training worden de slachtoffers verstopt in en onder het puin, in kruipruimtes en op vlieringen. Eigenlijk op iedere plek waar je een mens kunt verbergen. Soms is het mogelijk voor een hond om zich helemaal tot het slachtoffer een weg te banen tussen de obstakels door, soms ook moet de hond volstaan met het verwijzen van een slachtoffer door een klein tochtgaatje, waar slechts een vleugje slachtoffer-lucht uitkomt.

De moeilijkheidsgraad van het puinzoeken wordt bepaald door een aantal factoren. Ten eerste is er het terrein waar gezocht moet worden. Wie wel eens op een slooplocatie is geweest, weet dat het niet meevalt om zich over scherpe brokken steen en tussen uitstekend betonijzer een weg te banen.
Verder moet de hond geen problemen hebben met bijvoorbeeld metalen open trappen, die buitenom een gebouw omhoog, of juist onder de grond naar aardedonkere kelders gaan.

Ten tweede is er voor de hond het probleem van het localiseren van het slachtoffers. In de vlakte is de luchtstroom van het slachtoffer af min of meer constant. De enige obstakels zijn bomen en heuveltjes. Op het puin wordt de luchtstroom echter veel vaker onderbroken. Als de hond een slachtoffer ruikt bij een tochtgat in een betonnen vloer, betekent dat nog niet dat het slachtoffer daar ook ligt.

Het is de bedoeling dat de hond probeert om zo dicht mogelijk bij het slachtoffer te komen, zodat zijn geleider precies weet waar dat slachtoffer ligt.

Een andere moeilijkheid bij het puinzoeken is, dat de hond vrijwel geheel zelfstandig zijn werk moet doen. De geleider mag bijvoorbeeld een gebouw niet in, en de hond moet dus zelf systematisch alle ruimtes in het gebouw doorzoeken.

Voor het B-niveau moeten 3 slachtoffers worden gevonden, voor het A-niveau 2 en voor het niveau geschiktheid 1 slachtoffer.

Heeft de hond een slachtoffer gevonden dan moet hij, net als bij het vlakte revieren, het slachtoffer verwijzen.

Naast het vinden van de slachtoffers wordt ook hier weer nadrukkelijk gelet op de manier van werken van hond en geleider.