Algemene Voorwaarden

• Het cursusgeld dient voor de eerste les te worden gestort op rekeningnummer NL71INGB0006857612
JA Smits In overleg zijn er andere betalingsmogelijkheden mogelijk.
• Stopt u tussentijds met de cursus, dan is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk.
• Belangrijk is dat uw hond de juiste entingen heeft gehad Indien nodig kan gevraagd worden om uw
vaccinatieboekje mee te nemen.
• Het gebruik van Pinnenbanden en teletac is verboden. Bij voorkeur worden er geen slipkettingen of halfchecks gebruikt, Ook het gebruik van een flexlijn wordt afgeraden. Voor de speurlessen heeft u nodig: een goed passend tuig en een lijn van minimaal 3 meter.
• Deelname aan de speurlessen is geheel voor eigen risico.
• (Speur) Hondenschool Scent4fun is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook veroorzaakt door uw
hond of door u.
• (Speur) Hondenschool Scent4fun is niet aansprakelijk voor schade aan u, uw eigendommen of uw hond veroorzaakt
door anderen.
• U dient voor aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let daarbij op dat uw hond of
honden is of zijn meeverzekerd.
• Laat uw hond voor aanvang van de les goed uit, zodat de kans op ongelukjes wordt geminimaliseerd. Eventuele
ongelukjes, op en rondom het terrein waar de speurles gegeven wordt dienen te worden opgeruimd.
• Uw hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn en mag eventueel pas los na toestemming van de instructeur. Ook
mogen de eventuele aanwezige toestellen niet gebruikt worden zonder toestemming van de instructeur.
• Bent u een les verhinderd, dan is het mogelijk om de les te verzetten
• Uw hond kan de les NIET volgen wanneer fysiek niet in orde. (Denk hierbij aan bv. diarree, hoesten, koorts, of pijn aan ledematen). Loopsheid is geen belemmering om de les te volgen
• Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan minimaal 24 uur voor de les door. De les kan alleen in overleg met (Speur) Hondenschool Scent4fun in overleg worden ingehaald. Lessen die niet tijdig zijn door gegeven, komen te vervallen. Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk.